Rychle najdi : vše () | byty (1) | domy (8) | pozemky (3) | na prodej (11) | pronájmy (1)

» PRÁVNÍ SLUŽBY

PRÁVNÍ SLUŽBY

PRÁVNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S REALITNÍ ČINNOSTÍ

KDO POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY ?

Právní služby zajišťují:

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Řezníčkové Ph.D.
Specialista na právní vztahy k nemovitostem a franchising
se sídlem na Zelném trhu 12, 602 00 Brno


Zákon o advokacii
§ 24 Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem; odpovědnost těchto osob za škodu způsobenou zaměstnavateli podle zvláštních právních předpisů tím není dotčena7b).
§ 24a Advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídá podle § 24 odst. 1, jakož i pro případ vzniku závazku k náhradě škody, k jehož splnění je advokát vykonávající advokacii ve sdružení podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu solidární odpovědnosti10c). Advokát, který vykonává advokacii ve veřejné obchodní společnosti nebo jako komplementář komanditní společnosti, musí být v rámci pojištění společnosti nebo samostatně pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě škody, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 tato společnost, a advokát je podle zvláštních právních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako její společník10d).

JAKÉ PRÁVNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤUJEME ?
Prostřednictvím výše uvedené advokátní a notářské kanceláře zajišťujeme vypracování :

 smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro poskytnutí úvěru na zajištění finanční prostředků na koupi vybrané nemovitosti
 kupní smlouvy na prodej/ koupi nemovitosti
 darovací smlouvy na převod vlastnického práva k nemovitostí/ družstevnímu bytu
 smlouvy na převod práv a povinností k družstevnímu bytu/ garáži
 směnné smlouvy na převod vlastnického práva k nemovitosti
 nájemní smlouvy pronájem nemovitostí a družstevních bytů
 podnájemní smlouvy na podnájem nemovitostí a družstevních bytů
 nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
 podnájemní smlouvy podnájem na nebytových prostor
 návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí
 návrhu na vklad předkupního práva do katastru nemovitostí
 návrhu na vklad věcného břemena ( užívání nemovitosti) do katastru nemovitostí
 návrhu na výmaz věcných břemen váznoucí na nemovitostech v katastru nemovitostí
 smlouvy o úschově peněz a listin


Datum aktualizace : 20.03.2012

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky