Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Poučení pro spotřebitele

V souvislosti s přijetím zákonných opatření na ochranu spotřebitelů Vás tímto upozorňujeme na následující možnost:

1. Poučení o možnostech řešení sporů
Dojde-li mezi stranami ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá spotřebitel na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

2. Poučení o právu odstoupit od smlouvy

2.1  Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu mimo naše obvyklé obchodní prostory máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od data podpisu smlouvy. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po podpisu smlouvy.

2.2  Pokud jste souhlasili s tím, že v době 14 kalendářních dnů od data podpisu smlouvy máme vykonávat činnosti, kterými jste nás pověřili, jste povinni uhradit náklady, které bylo nutné vynaložit.

2.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat obchodní společnost  AXIDA s.r.o., zapsanou v OR, vedeným KS v Brně, oddíl C, vložka 28051 se sídlem Kozí 26/4, 602 00 Brno, IČ - 25502034, DIČ - CZ25502034, a to písemně doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla společnosti. Pokud je účastníkem  smlouvy  také realitní makléř, je třeba adresovat výpověď také jemu.

2.4. Aby bylo vaše odstoupení platné je nutné, aby vaše odstoupeni bylo doručeno před uplynutím příslušné lhůty..

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

AXIDA s.r.o., zapsanou v OR, vedeným KS v Brně, oddíl C, vložka 28051 se sídlem Kozí 26/4, 602 00 Brno

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o zajištění prodeje/koupě/pronájmu (*) nemovitých věcí/družstevního bytu uzavřenou dne (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů podle OP

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?